Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
07/11/2020
03111218192432354046
48 49 51 52 57 62 65 71 77 80
- -
07/11/2020
02070809111415181920
24 27 34 48 52 54 68 69 71 77
- -
07/11/2020
03070911151618202437
40 41