Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
08/11/2020
02060910171820232831
32 51 53 54 55 61 65 72 78 80
- -
08/11/2020
01040712182122243337
39 46 51 52 55 63 68 70 71 73
- -
08/11/2020
03051214162534394348
55 59