Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
08/11/2020
03081721222636374445
47 51 52 55 60 65 70 74 77 80
- -
08/11/2020
04141718202123273239
41 42 44 47 48 50 73 77 79 80
- -
08/11/2020
03080910182526283334
42 44