Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
08/11/2020
06101520212227313342
43 46 55 56 59 65 67 68 70 80
- -
08/11/2020
08111320263637394243
44 56 59 60 62 68 69 74 76 80
- -
08/11/2020
03050809121617202332
34 38