Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
08/11/2020
02030419202627283239
41 46 49 54 55 59 68 69 74 78
- -
08/11/2020
11141720222329303137
43 44 49 50 55 56 66 74 76 78
- -
08/11/2020
06091214202729323435
40 48