Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
08/11/2020
01051217192527293743
45 47 54 57 65 68 70 71 77 78
- -
08/11/2020
04050713141519273343
52 54 58 62 67 71 75 76 77 80
- -
08/11/2020
07101117202832343536
38 47