Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
08/11/2020
05082025262732344551
54 56 57 58 59 61 70 73 76 77
- -
08/11/2020
03091516172526323539
40 41 46 52 54 55 60 69 75 78
- -
08/11/2020
05071012132226273338
40 55