Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
09/11/2020
05080912151622232732
35 39 54 55 57 60 63 64 70 77
- -
09/11/2020
05091518242834414445
50 54 57 58 61 62 65 71 77 80
- -
09/11/2020
01031013222528303132
34 38