Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
09/11/2020
01050913182527293435
37 42 53 56 60 68 69 70 71 73
- -
09/11/2020
03061520232937384448
49 50 57 61 63 65 68 76 77 80
- -
09/11/2020
03071117182125283537
44 46