Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
23/06/2020
02061119242528343640
45 48 50 51 60 71 73 74 77 79
- -
23/06/2020
07101516182526283435
36 42 44 45 54 55 61 63 65 68
- -
23/06/2020
09262735373941424852
53 58 59