Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
23/06/2020
04111619242527323740
53 57 61 63 67 68 69 72 77 80
- -
23/06/2020
01080912202325273037
48 53 57 61 68 70 72 73 74 79
- -
23/06/2020
01020408161832333537
38 41