Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
23/06/2020
01050607111416182830
33 41 43 53 56 57 65 71 73 75
- -
23/06/2020
07081417212535373840
43 44 46 48 54 69 75 77 78 80
- -
23/06/2020
03040607101623313237
41 42 50