Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
24/06/2020
06081220272830333435
49 59 60 62 64 67 72 73 77 80
- -
24/06/2020
04081213212225282941
42 44 50 58 60 65 70 73 74 79
- -
24/06/2020
15161921273033353940
42 43 45