Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
24/06/2020
02050913141522313335
39 44 53 60 63 64 66 74 75 77
- -
24/06/2020
02031112152433343842
43 50 51 52 53 54 56 61 73 80
- -
24/06/2020
02081014252630323541
44 50 54