Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
24/06/2020
04061120212326333438
39 43 45 46 54 63 64 72 74 79
- -
24/06/2020
02041213141516293044
45 49 53 55 56 57 61 62 69 80
- -
24/06/2020
04050812162225273536
37 42