Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
10/11/2020
03060709171827282938
39 44 53 63 64 68 71 72 73 76
- -
10/11/2020
04101213151617193241
46 50 53 61 68 71 72 73 74 78
- -
10/11/2020
02051011121314223638
41 52