Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
25/06/2020
05091011141718212227
34 35 37 40 50 52 56 62 66 73
- -
25/06/2020
04060918222730313638
41 43 45 46 47 50 64 69 70 80
- -
25/06/2020
03061012171819232630
32 38