Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
25/06/2020
01131617202331334245
46 51 57 58 60 62 65 76 77 80
- -
25/06/2020
02050818192128303438
40 41 42 47 49 51 55 77 78 79
- -
25/06/2020
01030406070812161921
24 25 42