Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
26/06/2020
02071316242829344650
52 54 62 64 67 68 70 72 78 80
- -
26/06/2020
01081723333436374145
52 59 60 64 66 68 69 71 73 75
- -
26/06/2020
05071828344142485152
54 60 61