Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
26/06/2020
03081012161823252729
31 33 37 39 40 41 44 45 63 78
- -
26/06/2020
01060709131418222527
33 36 40 43 49 52 53 58 69 75
- -
26/06/2020
02081217223032384346
50 53