Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
26/06/2020
03060710141925262728
40 49 51 56 60 61 67 77 79 80
- -
26/06/2020
09161823243133343540
42 43 46 51 56 61 64 69 78 79
- -
26/06/2020
04050912172123252834
38 40