Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
26/06/2020
07091011182021222627
31 42 44 49 50 51 52 64 65 73
- -
26/06/2020
04060708202127353842
43 46 50 53 56 65 66 68 73 75
- -
26/06/2020
08111416213132353638
41 49 53