Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
26/06/2020
06121416182026272930
34 38 48 54 59 63 67 71 73 79
- -
26/06/2020
03141718202526274344
47 52 60 61 64 66 68 69 73 77
- -
26/06/2020
01031318212627294145
60 65 70