Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
27/06/2020
01020307151819293741
42 43 44 48 52 59 74 75 77 79
- -
27/06/2020
04070813192426273236
39 43 49 55 57 64 66 73 74 79
- -
27/06/2020
08141819252829323437
41 44