Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
27/06/2020
01021720212728323440
42 43 48 55 56 62 66 73 74 75
- -
27/06/2020
01081012161721273134
36 41 44 54 61 62 65 66 69 77
- -
27/06/2020
01131617182022242932
46 52