Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
10/11/2020
01052022323341424950
51 53 56 58 60 62 64 71 76 78
- -
10/11/2020
06131920252831354041
46 47 48 52 60 62 63 64 67 76
- -
10/11/2020
03091112131617183536
42 43 49