Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
27/06/2020
04171819212326323542
43 45 50 58 63 68 70 71 75 80
- -
27/06/2020
01041112172224293132
34 35 40 48 55 58 64 73 74 80
- -
27/06/2020
01020508111317202327
31 33