Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
28/06/2020
08121621272930343541
43 55 58 66 67 68 69 70 79 80
- -
27/06/2020
01041112172224252936
39 44 45 46 62 65 67 71 73 79
- -
27/06/2020
02031114162122242530
33 36