Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
28/06/2020
01060914182122233036
38 42 48 50 52 64 68 69 75 76
- -
28/06/2020
01050708161719202224
31 32 44 45 51 53 56 73 75 78
- -
28/06/2020
06081314161719202230
32 34