Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
28/06/2020
02040513212245505256
57 59 65 66 67 69 70 71 77 79
- -
28/06/2020
04061113181920212527
30 32 40 48 61 66 67 72 78 80
- -
28/06/2020
03040613283133384044
45 49