Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
28/06/2020
05091517192627323744
48 54 58 61 63 64 72 75 79 80
- -
28/06/2020
09101215162125263437
38 40 42 54 61 62 65 69 70 72
- -
28/06/2020
01040811151723262728
31 34