Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
28/06/2020
01020709101318202729
31 32 35 36 41 42 54 57 59 75
- -
28/06/2020
02030610121419263139
40 46 52 53 54 56 59 73 74 79
- -
28/06/2020
06101316192024283334
37 49