Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
10/11/2020
01162931333436384445
46 48 53 55 59 67 68 70 71 78
- -
10/11/2020
01020408212426283336
40 44 50 58 60 61 70 71 75 76
- -
10/11/2020
05181922232629303236
41 45