Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
28/06/2020
01020607092224252932
44 51 52 53 54 57 58 63 66 73
- -
28/06/2020
16181922283235374245
46 57 59 62 63 65 67 70 76 79
- -
28/06/2020
02061015202227363739
40 45