Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
29/06/2020
02050607082325293031
38 42 46 48 49 51 70 72 75 79
- -
29/06/2020
05070809101618223235
38 39 40 42 56 61 67 78 79 80
- -
29/06/2020
01040810111317202129
44 47