Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
29/06/2020
02050618232435363941
42 50 52 55 60 69 74 78 79 80
- -
29/06/2020
01060709141523354346
48 49 51 52 54 60 72 73 78 80
- -
29/06/2020
01070811202330333738
39 51