Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
10/11/2020
09101115213540464748
51 56 59 62 64 69 72 73 76 80
- -
10/11/2020
03040611121517202527
31 34 43 44 45 48 59 63 64 77
- -
10/11/2020
04050611152022283338
41 45 48