Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
30/06/2020
03101416202729303435
40 44 47 49 51 58 67 70 74 80
- -
29/06/2020
04070815242531333444
49 50 53 56 60 62 67 69 72 79
- -
29/06/2020
02081217222532374445
53 55