Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
30/06/2020
01030406111820222732
34 39 41 43 46 48 58 73 74 76
- -
30/06/2020
06101112202224272836
44 47 53 57 61 69 73 74 77 79
- -
30/06/2020
03050911274249505259
60 61