Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
30/06/2020
02061417182124272831
49 50 55 62 69 71 74 77 78 79
- -
30/06/2020
02041617242930333839
44 49 50 53 70 72 74 77 79 80
- -
30/06/2020
04101619213438394448
49 54