Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
10/11/2020
05091516232629303134
43 44 46 49 58 59 75 77 78 80
- -
10/11/2020
05060809101314161922
26 29 31 34 59 67 70 71 75 80
- -
10/11/2020
07111214192122232629
30 33