Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
02/07/2020
02101213141820262830
32 34 38 41 51 54 55 57 64 79
- -
02/07/2020
02050811202223262833
34 40 42 45 46 50 53 60 69 79
- -
02/07/2020
06151719202123242526
29 36