Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
04/07/2020
03050611121517252829
32 33 39 54 55 58 66 68 77 80
- -
04/07/2020
04071719212729323438
42 48 50 51 54 59 67 68 75 76
- -
04/07/2020
04061215181924293537
40 42 49