Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
23/11/2020
02030910112022232436
42 45 46 51 56 58 59 69 75 80
- -
23/11/2020
03050913192631404142
51 55 56 57 58 60 70 75 78 79
- -
23/11/2020
01021213151624252636
41 45 47