Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
05/07/2020
01091517222326303132
33 37 47 50 52 59 62 65 69 73
- -
05/07/2020
05071213143031383942
44 45 50 52 62 69 70 72 74 77
- -
05/07/2020
01041012131516394146
48 50