Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
05/07/2020
01101115222529414547
52 55 56 63 68 70 73 74 79 80
- -
05/07/2020
02040506091216203032
35 40 47 48 51 58 60 66 67 69
- -
05/07/2020
02081214212224262829
34 35