Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
06/07/2020
04101215192830343641
50 52 53 56 61 62 65 70 73 74
- -
06/07/2020
04060923272831323438
41 45 47 50 53 56 57 59 64 70
- -
06/07/2020
01020410161719242734
36 38