Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
06/07/2020
05111618192229374750
60 61 62 65 66 67 68 69 76 80
- -
06/07/2020
11121720212332363741
43 44 46 50 51 57 63 69 76 80
- -
06/07/2020
06071015222728303943
47 50