Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
07/07/2020
07081011253031333538
40 44 49 53 55 61 65 66 69 71
- -
07/07/2020
02071517192022252932
36 43 44 48 51 52 66 67 68 72
- -
07/07/2020
06070811162127313942
50 51