Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
11/11/2020
07081314202633343942
44 45 49 50 52 60 66 75 78 79
- -
11/11/2020
01020506081012181927
31 33 35 41 43 55 57 61 64 74
- -
11/11/2020
05172125273641424548
50 61